Poistenie majetku

You are here:

Rodinný dom, byt alebo rekreačná budova a ich vybavenie je pre väčšinu klientov ich najväčší majetok. Pri poškodení alebo úplnom zničení, by si opravu alebo náhradu z bežných úspor mohol dovoliť málokto.
Preto je poistenie majetku jedno z najhlavnejších poistení.

 

Poistenie stavieb, domov, bytov a rekreačných budov:

 

Základným poistením pre nehnuteľnosť je poistenie proti živelným škodám. V posledných rokoch je príroda čoraz viac nevyspytateľná. Objavujú sa časté víchrice, krupobitia, povodne a záplavy. Taktiež sa nehnuteľnostiam nevyhýbajú ani požiare, poškodenia v dôsledku vandalizmu a medené odkvapy alebo ďalšie stavebné súčasti stále lákajú zlodejov.

Ceny nehnuteľností dosahujú vysoké sumy a v prípade väčšej škody bude pre klientov ťažké financovať opravu alebo nové bývanie z vlastných zdrojov. Najlepším riešením je kvalitné poistenie, kde za pár desiatok eur ročne máte pokoj a istotu, že neprídete o strechu nad hlavou.

Poistenie domácnosti:

Do poistenia domácnosti je zahrnuté všetko, čo nie je pevne spojené so stavbou (nábytok, elektronika, oblečenie, osobné veci, atď.). 

Poisťovne dnes už ponúkajú množstvo kvalitných poistení a pripoistení. Je možnosť si pripoistiť aj cenné veci, ako šperky, starožitnosti, zbierky, obrazy a iné umelecké predmety. A keďže žijeme v dobe elektronických peňazí, niektoré poisťovne už kryjú aj tzv. cyber  riziká v ktorých je zahrnuté napr. zneužitie platobnej karty.

 

Poistenie zodpovednosti za škodu z držby nehnuteľnosti:

Toto poistenie býva väčšinou súčasťou poistenia nehnuteľnosti. Z tohto poistenia má poistený nárok, aby poisťovňa za neho nahradila ním spôsobenú škodu inému v súvislosti s vlastníctvom nehnuteľnosti. Z vlastníctva nehnuteľnosti vám plynú určité povinnosti, za ktoré pri ich nedodržaní zodpovedáte. Typickými príkladmi sú odmetanie snehu, posýpanie ľadu alebo zabezpečenie pokládky strechy. 

Poistenie zodpovednosti členov domácnosti:

Toto poistenie môže byť taktiež súčasťou poistenia domácnosti. Ako občan zodpovedáte za škody na majetku (napr. zhodíte a poškodíte tovar v predajni) a zdraví (napr. pri lyžovačke spôsobíte niekomu úraz). Niekedy sa stáva, že našou nepozornosťou alebo nepozornosťou našich detí spôsobíme inému škody a tie sú kryté práve týmto pripoistením.

 

Kontaktujte našich špecialistov, v prípade že chcete poradiť ohľadom tohto poistenia alebo v prípade, že už máte staršiu poistnú zmluvu. Nielenže vám vypracujeme tie najlepšie ponuky, ale zároveň skontrolujeme, či je možné pôvodné poistenie vylepšiť , zlacniť, či sa nevystavujete riziku podpoistenia a či je vo vašej poistke kryté všetko čo je potrebné.

Poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti sa dá kryť jednou poistnou zmluvou.

Dobrá poistka kryje náhody a všetko, čo treba!

Nenechajte si vykradnúť dom!

 

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Vaša požiadavka