Poistenie vozidiel

Povinné zmluvne poistenie :

Povinné zmluvne poistenie (PZP), alebo poistenie zodpovednosti z prevádzky motorového vozidla, je základným poistením, ktoré chráni poisteného v prípade, že spôsobí škodu na zdraví alebo majetku svojim vozidlom.

Keďže poistné plnenie v prípade škody prináleží poškodenému, klienti zvyknú prihliadať v prvom rade na cenu. A pretože spolupracujeme so všetkými poisťovňami, vedia naši sprostredkovatelia vždy nájsť to najlacnejšie PZP na trhu.

Avšak z pripoistení PZP sa dá kryť už aj vaše vozidlo. Väčšina poisťovní má možnosť zvolenia si rôznych pripoistení, ako napr.: krádež, sklá, živelné pohromy, úrazové krytie vodiča a posádky, náhradné vozidlo, stret so zverou alebo pripoistenie kolies v prípade poškodenia zlým stavom vozovky. Taktiež sa poisťovne líšia v kvalite poskytovaných asistenčných služieb, výškou krytia alebo možnosťami bonusového krytia vybraných rizík v rámci ceny.

 

Havarijné poistenie :

Havarijné poistenie (KASKO) kryje poškodenie vozidla v dôsledku havárie, živelné udalosti , krádež, vandalizmus a aj prehryznutie káblov hlodavcami. Na rozdiel od PZP, havarijné poistenie kryje vozidlo poisteného v prípade škody a poistné plnenie prináleží poistenému.

Poistený má nárok na náhradu škody na jeho vozidle bez ohľadu na to, či si ju zavinil sám alebo vinník bol neznámy.

K havarijnému poisteniu je taktiež možnosť zvoliť si rôzne doplnkové pripoistenia.

1)      pripoistenie finančnej straty (GAP)

2)      úrazové pripoistenie pre vodiča a posádku

3)      pripoistenie náhradného vozidla

4)      pripoistenie batožiny

5)      pripoistenie právnej asistencie

 

GAP :

Poistenie finančnej straty (GAP) je poistenie, ktoré v prípade krádeže alebo totálnej škody na vozidle, kryje rozdiel medzi kúpnou cenou a časovou cenou (všeobecná hodnota vozidla v čase vzniku škodovej udalosti), ktorá by bola vyplatená z havarijného poistenia.

Príklad:
Klient si kúpi nové vozidlo za 30 000 €, ktoré si poistí havarijne a zároveň s pripoistením GAP. Po štyroch rokoch mu auto odcudzia. Z havarijného poistenia dostane vyplatenú časovú hodnotu vozidla, ktorá bola 15 000 €. Z pripoistenia GAP mu však bude doplatený rozdiel medzi časovou a kúpnou cenou. To znamená, že práve vďaka kombinácií havarijného poistenia s GAPom, klient dostal naspäť celú sumu za ktorú auto kúpil aj po 4 rokoch, kedy cena auta bola už výrazne nižšia.

 

Kupujete auto? Máte všetko dobre zrátané ?

Správne nastavené PZP môže nahradiť aj havarijnú poistku!

 

Pošlite nám údaje na Vaše vozidlo a my vám pripravíme tie najvýhodnejšie ponuky na poistenie. Alebo sa obráťte priamo na našich finančných konzultantov a dohodnite si stretnutie.

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Vaša požiadavka