Životné poistenie

„ Životné poistenie chráni Vás a Vašu rodinu pred neočakávanými nepriaznivými situáciami, ktoré počas života môžu nastať.“

Dnešná doba je charakteristická tým, že žijeme uponáhľaný život a často krát si ani neuvedomujeme, koľko rizík podstupujeme pri plnení každodenných úloh. Až kým nás život neprekvapí neočakávanou udalosťou, ako je úraz, strata príjmu a choroba.

Práve dobre nastavená životná poistka chráni Vás a Vašu rodinu a zmierňuje následky v prípade týchto udalostí.

 

Rizikové životné poistenie:

Je typ životného poistenia, kde si klient platí len za poistnú ochranu. Nie je tu žiadna sporiaca zložka a klient si platí poistné za zvolené pripoistenia. Tento typ poistenia je najlepším riešením na pokrytie potrebných rizík, bez zbytočného predraženia poistky o sporiacu zložku.  Sporenie cez životné poistenie nie je výhodné, dá sa riešiť inými spôsobmi.

 

Poisťovní, poistných produktov a pripoistení sú stovky. Pri životnom poistení nie je dôležitá len cena a výška poistných súm, ale aj rozsah krytia a podmienky.

Využite možnosť odborného poradenstva od našich maklérov, ktorý Vám nájdu na trhu tie najlepšie možnosti krytia Vás a vašich blízkych.

Praktické otázky o životnom poistení.Čo musíte vedieť pred podpisom zmluvy?