Kríza stále trvá! Kam sa dnes oplatí investovať?

Mnoho ľudí nechce zvoliť poradenstvo vo svete financií, no nevedia posúdiť, kto robí poradnú službu a kto iba predáva. Držia si odstup, možno aj na základe zlých osobných skúseností z minulosti. V spleti ponúk akcií, „výhodných investícií“ striehnu čierne diery, ktoré nás môžu pripraviť o nemalé finančné prostriedky. Rada skúseného finančného agenta je preto doslovne nad zlato. „Nezaujatý finančný agent „nepredáva“ bez dôkladnej analýzy. Vyhľadáva finančné produkty a služby pre svojich klientov sám a nečaká, že mu ich podsunie niekto zhora. Nezaujatý nepreferuje jednu firmu, jeden finančný produkt,“ hovorí Miroslav Bobák konateľ FINPO MB s.r.o. Pre portál zariadim.sk hovoril otvorene o kríze, situácii na finančných trhoch a poskytol rady, ako naložiť s kapitálom aj v časoch, keď finančným trhom nie je práve najľahšie.

Pán Bobák, ako vnímate situáciu na finančných trhoch zažehnaná, je to najhoršie už za nami?

Nie, ani zďaleka. Nie iba kvôli vojnám o zdroje, nárastu tlačených a ničím nekrytých menových prostriedkov, veľkým dlhom štátov, ale aj kvôli tomu, že generácie baby boomu začínajú hromadne odchádzať do dôchodku a nie sú pre nich peniaze. Rovnako nie sú na zdravotnú starostlivosť a iné pre ľudstvo dôležité sféry života ako takého. Čoho je veľa ? Politických sľubov. Kríza pominie, ak sa zmenia ľudia, každý sám za seba, politici riešenia nenašli a ani nenájdu, lebo väčšina z nich uvažuje krátkodobo na obdobie volebného cyklu 4 rokov.

Zmeniť ľudí je beh na dlhé trate, napriek tomu, čo pokladáte za najlepšie investície tohto roka?

Pre blízku budúcnosť osobne odporúčam premeniť aspoň časť svojich úspor- ak sú v tlačených papierikoch s názvom mena- na majetok a zbaviť sa zlých dlhov. Pôda, drahé kovy vo fyzickom vlastníctve neboli nikdy zlou investíciou.

bobak-199x300

V ostatnom období sa medzi nesmierne atraktívnymi investíciami objavujú diamanty, zlato, umenie, tieto ste nespomenuli. Ako vidíte tieto investičné príležitosti?

Názory sú rôzne, dôležité sú 3 veci – cena za hodnotu, ktorú dostanem, bezpečnosť a likvidita. Vždy keď sa niečo objaví ako atraktívne, v tom momente vám garantujem, že to môže byť aj neatraktívne. Veď napríklad pri zlate sa vyliahlo toľko zaručene dobrých produktov, až sa človek diví, že kde sa toľko zlata môže nachádzať, keď ho zrazu predáva toľko spoločností. Odpoveď je jednoduchá. Nie všetci kupujú skutočné zlato. Preto opakujem, vždy si odpovedzte sami sebe, akú máte nad tým kontrolu ?

Rozumiem a ako by teda človek mal mať správne rozložené svoje finančné portfólio a diverzifikované riziko?

Podľa toho aké sú jeho potreby a ciele, jeho súčasný ekonomický stav a v akom časovom horizonte to či ono potrebuje dosiahnuť. Akákoľvek rada bez znalosti toho čo chce, čo má a čo dokáže odložiť je iba všeobecná a pre mnohých môže byť takáto rada zlá.

Základom života sú určite aj istoty, čo si myslíte, že by mal mať bežný človek poistené ako základ?

Bez analýzy sa môže stať, že rada a odporúčaný poistný produkt nemusia sedieť. Pre niekoho je cennejší majetok, pre niekoho život. Sú poistné produkty , ktoré musia byť, ako napríklad povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel. Z tých dobrovoľných si osobne myslím, že život a zdravie je to najcennejšie.

Môžete v krátkosti predstaviť portfólio Vašich služieb?

Pomáhame našim klientom s bývaním, finančným zabezpečením pre deti, s vytvorením súkromného dôchodku, s ochranou nadobudnutého majetku, života, zdravia. Premieňame zlé dlhy na lepšie a znesiteľnejšie. Pomáhame našim klientom s vyfinancovaním čohokoľvek ak nemajú vlastné zdroje. Rovnako sa venujeme aj firemným klientom. Momentálne spolupracujeme s 28 spoločnosťami ako sú poisťovne komerčné, zdravotné, banky, stavebné sporiteľne, leasingové spoločnosti, dôchodkové správcovské spoločnosti.

Spolupracujeme aj so spoločnosťou, zaoberajúcou sa predajom drahých kovov. Ďalej spolupracujeme so spoločnosťami, ktoré potrebujeme k následnému servisu pre našich klientov ako sú autoservisy, auto predajne, realitné spoločnosti, právnici, súdni znalci a pod.

Zároveň ponúkame spoluprácu všetkým, ktorí majú radi prácu s ľuďmi, finančnú a časovú slobodu.

Čo by ste radi odkázali našim čitateľom?

Naša práca nezačína a nekončí spísaním zmluvy, máme dostatočnú personálnu kapacitu k následnému servisu pre našich klientov, či už ide o poistnú udalosť, zmeny, úpravu ceny k výročiu pri poistných produktoch. Pri úveroch vieme okrem rady zabezpečiť a vybehať za klienta od a po z všetko čo je k úveru potrebné a samozrejme aj následný servis. Na začiatku je vždy komplexná analýza, až potom hľadáme riešenie ako ďalej. Takto postupujeme vo všetkých segmentoch finančného, ale aj nefinančného trhu.