Produkty

Poistenie

Zdravotné poistenie

Rizikové životné poistenie

Úrazové poistenie

Cestovné poistenie

Poistenie nehnuteľností a domácnosti

Povinné zmluvné poistenie

Havarijné poistenie

GAP

Úrazové poistenie vodiča a posádky

Poistenie občianskej zodpovednosti za škodu

Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania

Poistenie majetku podnikateľov

Poistenie prerušenia prevádzky

Poistenie strojov a strojných zariadení

Stavebno-montážne poistenie

Poistenie prepravy zásielok

Poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľov

Poistenie profesijnej zodpovednosti

Poistenie zodpovednosti cestného prepravcu

Poistenie enviromentálnej zodpovednosti

Poistenie poľnohospodárskych plodín a zvierat

Rizikové životné a úrazové poistenie zamestnancov

Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania zamestnancov

Úvery, Leasing

Hypotekárny úver

Stavebný úver a medziúver

Spotrebný úver

Leasing motorových vozidiel a strojov

Refinancovanie úverov

Sporenie, Investovanie

Stavebné sporenie

Investovanie do drahých kovov

Podielové fondy

Indexové fondy ETF

Investovanie do domácich dlhopisov a zmeniek

Investovanie do pôžičiek od ľudí k ľuďom

Starobné dôchodkové sporenie

Doplnkové dôchodkové sporenie

Sporenie, investovanie pre deti-indexové a podielové fondy

Doplnkové dôchodkové sporenie pre zamestnancov