Poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľov

Čo všetko pokrýva poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľov a načo je dobré?

Poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľov spočíva v tom, že poistený je chránený proti finančným následkom škody, ktorú môže spôsobiť tretej osobe a za ktorú zodpovedá podľa zákona alebo iných právnych predpisov.

Táto škoda môže byť spôsobená na majetku – tzv. vecná škoda, na zdraví alebo na živote, prípadne následná škoda, ušlý zisk a podobne.

Poistenie zodpovednosti kryje škody spôsobené svojou prevádzkou a vecami, ktoré používa a ktoré spôsobia výrobky, ktoré poistený vyrába a predáva.

Dnes už málokto dostane zákazku bez poistenia zodpovednosti a každý podnikateľ by mal mať takéto poistenie. Zároveň poistenie zodpovednosti podnikateľov je veľmi široký pojem nakoľko každý podnikateľ je iný a pristupovať sa musí, preto individuálne ku každému a poistenie uzatvárať až po dôkladnej analýze.

Do akej výšky zodpovedáte za škodu ako podnikateľ?

Do plnej výšky škody
Celým svojim majetkom
Netuším

V akej frekvencii zvyknete platiť poistné?

Štvrťročne
Polročne
Ročne

Žiadne poistenie zodpovednosti nie je tak drahé, ako následky škôd.

Pravidelne porovnávame výhodnosť jednotlivých poistení

Získajte maximum výhod za Vaše peniaze

Náš tip

Riziko potenciálnej hrozby alebo žaloby je v súčasnej dobe veľmi reálne v podnikateľskom prostredí a môže vaše podnikanie narušiť, alebo zlikvidovať či už ste veľká, alebo malá spoločnosť. Tu by sme pred cenou poistenia, viac odporúčali hodnotu poistenia a dobré skúsenosti s likvidáciou poistných udalostí.

Miroslav Bobák
Miroslav Bobák

Súvisiace produkty

Súvisiace články

Praktické otázky o životnom poistení. Čo musíte vedieť pred podpisom zmluvy?

Životné poistenie nenahradí zdravie človeku ani človeka samotného. No je akýsi tlmič následných problémov, ktoré vzniknú v krízových situáciách. Peniaze sú v našom svete stále veľmi dôležité a keď sa vyskytnú tragické udalosti, často o to viac. Preto má životné poistenie stále svoje miesto. Nepotrebujete poistenie? Práve vtedy si ho uzatvorte! Hovorí sa, že peniaze nie sú všetko !

Čo potrebujete vedieť pred uzatvorením poistky?

Mať všetko ochránené za čo najnižšiu možnú cenu. Praktické želanie každého, kto sa rozhoduje pre poistenie nehnuteľnosti a domácnosti. Experti však radia, že hoci cena zohráva svoju moc, okrem nej sa treba u finančného agenta, alebo priamo v poisťovni, pýtať aj na ďalšie dôležité veci. Produkty verzus poistný balíček na mieru Poisťovňa má obvykle obmedzené možnosti. Nehovoríme o výške

Dobrá poistka kryje náhody a všetko, čo treba!

Akú poistku vlastne potrebujeme? Bežné poistné zmluvy sú komplikovanými dokumentmi. Málokto sa zaoberá čítaním podrobností a keď príde na lámanie chleba, často sa iba hádže vina. Očakávané poistné krytie je zrazu chiméra. Tomu sa dá zabrániť, ak si skutočne poistíte presne to, čo potrebujete, nie čo vám niekto nahovorí. A netreba zabúdať na nešťastné náhody. Dobrá poistka

Zostať či prestúpiť?

Blíži sa záver mesiaca september, a teda aj finálny termín možnosti prestúpiť do inej zdravotnej poisťovne. Miroslav Bobák z poisťovacej spoločnosti BRASCO svojim klientom odporúča Union zdravotnú poisťovňu. Prečo? Ten, kto situáciu sledoval v minulosti, postrehol, že z viacerých poisťovní nám zostali tri, čím sa pre nás výber podstatne „zjednodušil“. Zažil som nepríjemnú skúsenosť z