Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania

Čo všetko pokrýva poistenie zodpovednosti pri výkone povolania a načo je dobré?

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania vám poskytne poistnú ochranu v prípade, ak vášmu zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním spôsobíte škodu, za ktorú zodpovedáte podľa ustanovení zákonníka práce, alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu SR, upravujúceho pracovný vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Poistenie sa vzťahuje aj na zamestnancov, ktorí sú v pracovnom, štátnozamestnaneckom, služobnom alebo obdobnom pomere ako, aj na zamestnancov, ktorí sú v pracovnom vzťahu založenom dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa Zákonníka práce (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o brigádnickej práci študentov).

Poistenie si môžete dojednať, aj na škodu spôsobenú na motorovom vozidle zamestnávateľa, ktoré je vo vlastníctve, alebo držbe zamestnávateľa ako, aj škodu na motorovom vozidle, ktoré zamestnávateľ prevzal. Poistenie si môže uzavrieť zamestnanec a platí na celom území Európy.

Poistná suma by mala zodpovedať výške škody, ktorú maximálne môže zamestnávateľ požadovať od zamestnanca na úhradu podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov (Zákonník práce, resp. iné všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce pracovný vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom).

Mala by zodpovedať štvornásobku resp. v niektorých prípadoch trojnásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca.

Do akej výšky zodpovedáte za škodu svojmu zamestnávateľovi?

3 násobok hrubej mzdy
4 násobok hrubej mzdy
Neobmedzene

V akej frekvencii zvyknete platiť poistné za zodpovednosť pri výkone povolania

Štvrťročne
Polročne
Ročne

Ak máte 3-4 platy bokom a v prípade škody vám nebudú chýbať, toto poistenie nepotrebujete. V opačnom prípade nás kontaktujte čo najskôr, nájdeme vám najnižšiu cenu zaň pri zodpovedajúcej hodnote.

Pravidelne porovnávame výhodnosť jednotlivých poistení

Získajte maximum výhod za Vaše peniaze

Náš tip

Poistnú sumu odporúčame mať mierne vyššiu hlavne tým, ktorí majú narastajúce mzdy a pohyblivé príjmy, aby v prípade škody nenastalo podpoistenie.

Ing. Igor Kondel
Ing. Igor Kondel

Súvisiace produkty

Súvisiace články

Praktické otázky o životnom poistení. Čo musíte vedieť pred podpisom zmluvy?

Životné poistenie nenahradí zdravie človeku ani človeka samotného. No je akýsi tlmič následných problémov, ktoré vzniknú v krízových situáciách. Peniaze sú v našom svete stále veľmi dôležité a keď sa vyskytnú tragické udalosti, často o to viac. Preto má životné poistenie stále svoje miesto. Nepotrebujete poistenie? Práve vtedy si ho uzatvorte! Hovorí sa, že peniaze nie sú všetko !

Čo potrebujete vedieť pred uzatvorením poistky?

Mať všetko ochránené za čo najnižšiu možnú cenu. Praktické želanie každého, kto sa rozhoduje pre poistenie nehnuteľnosti a domácnosti. Experti však radia, že hoci cena zohráva svoju moc, okrem nej sa treba u finančného agenta, alebo priamo v poisťovni, pýtať aj na ďalšie dôležité veci. Produkty verzus poistný balíček na mieru Poisťovňa má obvykle obmedzené možnosti. Nehovoríme o výške

Dobrá poistka kryje náhody a všetko, čo treba!

Akú poistku vlastne potrebujeme? Bežné poistné zmluvy sú komplikovanými dokumentmi. Málokto sa zaoberá čítaním podrobností a keď príde na lámanie chleba, často sa iba hádže vina. Očakávané poistné krytie je zrazu chiméra. Tomu sa dá zabrániť, ak si skutočne poistíte presne to, čo potrebujete, nie čo vám niekto nahovorí. A netreba zabúdať na nešťastné náhody. Dobrá poistka

Zostať či prestúpiť?

Blíži sa záver mesiaca september, a teda aj finálny termín možnosti prestúpiť do inej zdravotnej poisťovne. Miroslav Bobák z poisťovacej spoločnosti BRASCO svojim klientom odporúča Union zdravotnú poisťovňu. Prečo? Ten, kto situáciu sledoval v minulosti, postrehol, že z viacerých poisťovní nám zostali tri, čím sa pre nás výber podstatne „zjednodušil“. Zažil som nepríjemnú skúsenosť z