Poistenie zodpovednosti cestného prepravcu

Čo všetko pokrýva poistenie zodpovednosti cestného prepravcu a načo je dobré?

Cestný nákladný dopravca zodpovedá za škodu na prepravovanej zásielke v prípade jej poškodenia, zničenia alebo straty. Preprava zásielky začína jej naložením a končí vyložením zásielky na miesto určenia.

Pravidlá poistenia zodpovednosti dopravcu sú rôzne pri medzinárodnej doprave, vnútroštátnej doprave a kabotáži. Medzinárodná doprava je preprava zásielky zo Slovenska do zahraničia alebo zo zahraničia na Slovensko.

Cestný nákladný dopravca zodpovedá za škodu na prepravovanom tovare podľa dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave, známeho, ako Dohovor CMR.

Vnútroštátna doprava je preprava zásielky v rámci Slovenskej republiky.

Pri vnútroštátnej preprave je zodpovednosť definovaná v Obchodnom zákonníku.

Dopravca zodpovedá za prepravovaný cudzí tovar v plnej výške.

Kabotáž je vnútroštátna cestná nákladná doprava na území iného štátu, ako je Slovenská republika.

Pri kabotáži sa uzatvára poistenie zodpovednosti s osobitnými podmienkami. V mnohých krajinách Európskej únie je takéto poistenie povinné, pričom sa obyčajne poisťuje na vyššie poistné sumy, ako pri medzinárodnej doprave. Limity krytia – poistné sumy si určuje každá krajina osobitne.

Čo je pre vás viac rozhodujúce pri výbere tohto druhu poistenia?

Výška poistného
Rýchla a kvalitná likvidácia poistnej udalosti
Kvalitný servis

V akej frekvencii zvyknete platiť poistné?

Štvrťročne
Polročne
Ročne

Žiadne poistenie zodpovednosti nie je tak drahé, ako následky škôd.

Pravidelne porovnávame výhodnosť jednotlivých poistení

Získajte maximum výhod za Vaše peniaze

Náš tip

Riziko potenciálnej hrozby alebo žaloby je v súčasnej dobe veľmi reálne v podnikateľskom prostredí a môže vaše podnikanie narušiť, alebo zlikvidovať či už ste veľká, alebo malá spoločnosť. Tu by sme pred cenou poistenia, viac odporúčali hodnotu poistenia.

Ing. Igor Kondel
Ing. Igor Kondel

Súvisiace produkty

Súvisiace články

Praktické otázky o životnom poistení. Čo musíte vedieť pred podpisom zmluvy?

Životné poistenie nenahradí zdravie človeku ani človeka samotného. No je akýsi tlmič následných problémov, ktoré vzniknú v krízových situáciách. Peniaze sú v našom svete stále veľmi dôležité a keď sa vyskytnú tragické udalosti, často o to viac. Preto má životné poistenie stále svoje miesto. Nepotrebujete poistenie? Práve vtedy si ho uzatvorte! Hovorí sa, že peniaze nie sú všetko !

Čo potrebujete vedieť pred uzatvorením poistky?

Mať všetko ochránené za čo najnižšiu možnú cenu. Praktické želanie každého, kto sa rozhoduje pre poistenie nehnuteľnosti a domácnosti. Experti však radia, že hoci cena zohráva svoju moc, okrem nej sa treba u finančného agenta, alebo priamo v poisťovni, pýtať aj na ďalšie dôležité veci. Produkty verzus poistný balíček na mieru Poisťovňa má obvykle obmedzené možnosti. Nehovoríme o výške

Dobrá poistka kryje náhody a všetko, čo treba!

Akú poistku vlastne potrebujeme? Bežné poistné zmluvy sú komplikovanými dokumentmi. Málokto sa zaoberá čítaním podrobností a keď príde na lámanie chleba, často sa iba hádže vina. Očakávané poistné krytie je zrazu chiméra. Tomu sa dá zabrániť, ak si skutočne poistíte presne to, čo potrebujete, nie čo vám niekto nahovorí. A netreba zabúdať na nešťastné náhody. Dobrá poistka

Zostať či prestúpiť?

Blíži sa záver mesiaca september, a teda aj finálny termín možnosti prestúpiť do inej zdravotnej poisťovne. Miroslav Bobák z poisťovacej spoločnosti BRASCO svojim klientom odporúča Union zdravotnú poisťovňu. Prečo? Ten, kto situáciu sledoval v minulosti, postrehol, že z viacerých poisťovní nám zostali tri, čím sa pre nás výber podstatne „zjednodušil“. Zažil som nepríjemnú skúsenosť z