Najvyššie bonusy na trhu

Pestrý a transparentný systém odmeňovania

Naše partnerstvo pretavujeme skutočne aj do vyplácania provízií, a preto až 92% zo všetkých provízií rozdeľujeme transparentne medzi všetkých partnerov.

Každý náš spolupracovník partner vidí všetky naše zmluvy, dodatky, ktoré máme podpísané s dnes už 40. spoločnosťami a vie si veľmi jednoducho vyrátať čo z toho patrí jemu.

Žiadne vzorce, postupy kariérne a podobne. Nie sme MLM spoločnosť, kde jeden pracuje na desiatich manažérov nad sebou.

Máme agentúrny systém a každý dostáva rovnakú % províziu či je začiatočník alebo robí 20 rokov v brandži.

Rovnako každý manažér je zaplatený rovnako. Rozdiel finančný je medzi nimi podľa dosiahnutých výkonov, a to presne podľa zásluh.

Prerozdelenie všetkých provízií a počas celej doby spolupráce:

základné

následné

manažérske

bonusové

objemové

mimoriadne

Ďalšie benefity