Starobné dôchodkové sporenie

Demografický vývoj je nepriaznivý, generácie baby boomu odchádzajú hromadne do dôchodku a ekonómovia nemajú dobré správy pre nasledujúce roky. Z hľadiska dôchodkového zabezpečenia je solidárny systém viac neistotou ako istotou.

telephone icon

Potrebujete poradiť?

+421 907 891 584

4,9 z 5,0

7 500+

spokojných zákazníkov

Váš celoživotný investičný partner

Radi Vám poradíme prečo sa Vám oplatí nespoliehať sa iba na I. pilier, teda na štát.

Ako funguje dôchodok v I. pilieri?

V I. pilieri sa vychádza z princípu solidarity, teda ľudia, ktorí v danom čase pracujú sa skladajú na dôchodky tým ktorí sú v dôchodkovom veku.

Pomôžeme Vám vybrať vhodnú DSS-ku a správnu stratégiu investovania

II.pilier je o tom, že si časť z týchto povinných odvodov odvádzate na svoj vlastný účet vedený dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. V druhom pilieri sa plne uplatňuje princíp zásluhovosti, a teda, kto si počas aktívneho života do druhého piliera nasporí viac, tomu z druhého piliera bude plynúť vyšší dôchodok.

Lepšie podmienky dôchodku

Postaráme sa o to, aby ste dôchodok strávili úplne bez stresu.

Individuálny prístup

Ponúkame Vám aj profesionálny servis a poradenstvo.

Buďte sám sebe pánom a rozhodujte o svojich financiách

Hlavné výhody sú, že je to vo Vašich rukách, Vy rozhodujete, v ktorej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a v akých fondoch sa budú vaše peniaze investovať.

Nič nie je stratené keď sa nedožijete dôchodkového veku

Pri nedožití sa dôchodkového veku, sú peniaze dedičné a môžu ísť priamo oprávnenej osobe, ktorú Vy určíte v zmluve.

Riešenie šité na mieru

Vždy prispôsobujeme výber správneho sporenia Vašej situácii.

dôchodkový systém na slovensku

Začnite sporiť v II. aj III. pilieri a užívajte si dôchodok bez obáv

Radi Vám pomôžeme založiť si II. alebo III. dôchodkový pilier, vďaka ktorým budete môcť čo najskôr začať sporiť na Váš dôchodok. Vďaka našim odborníkom sa môžete spoľahnúť, že si vytvoríte pekné peniaze na starobu.

LObrázok

Dôchodkové poistenie v I. pilieri

V I.dôchodkovom pilieri tvoria vklady len povinné odvody, ktoré odvádzate na sociálne poistné. V roku 2023 a 2024 je to 12,5% z hrubej mzdy.  Tieto prostriedky idú súčasným poberateľom dôchodku, nie na Váš účet. Vzhľadom na nepriaznivý demografický vývoj Vám do budúcna nebude stačiť len I.pilier, aby ste mali slušný dôchodok.

Mám záujem

Dôchodkové sporenie v II.pilieri

Druhý dôchodkový pilier tvoria povinné vklady odvedené cez Sociálnu poisťovňu, v roku 2023 a 2024 je to 5,5% z hrubej mzdy a dobrovoľné príspevky z vlastných úspor. Tieto financie idú na Váš účet do Vami vybranej Dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Mám záujem
RObrázok
LObrázok

Dôchodkové sporenie v III.pilieri

Vďaka doplnkovým dôchodkovým spoločnostiam /DDS/ je výška dôchodku v starobe vyššia. Vklady tu tvoria vlastné úspory, ale aj príspevky od zamestnávateľa,

Mám záujem

Zhodnocujeme podmienky všetkých DSS-iek a našich zmluvných partnerov

Porovnávame podmienky DSS-iek a našich zmluvných partnerov, s ktorými dlhodobo spolupracujeme a zhodnocujeme, ktorá DSS-ka je pre Vás tá najvýhodnejšia.

Ďalšie produkty:

úvery, poistenie & investície

Investovanie do indexových fondov

Zobraziť viac

úvery, poistenie & investície

Investovanie do podielových fondov

Zobraziť viac

úvery, poistenie & investície

Investovanie do drahých kovov – Zlato

Zobraziť viac

úvery, poistenie & investície

Investovanie do drahých kovov – Striebro

Zobraziť viac

úvery, poistenie & investície

Investovanie do vzácnych kovov –  Irídium, Ruténium

Zobraziť viac

úvery, poistenie & investície

Investovanie do vzácnych zemín – Dysprózium, Terbium, Neodým, Prazeodým

Zobraziť viac

úvery, poistenie & investície

Doplnkové dôchodkové sporenie

Zobraziť viac

úvery, poistenie & investície

Doplnkové dôchodkové sporenie pre zamestnancov

Zobraziť viac