Poistenie environmentálnej zodpovednosti

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu poskytuje poistné krytie v súvislosti s platnou legislatívou o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a náprave environmentálnych škôd.

telephone icon

Potrebujete poradiť?

+421 907 891 584

4,9 z 5,0

7 500+

spokojných zákazníkov

Maximálne šetrenie

Pomôžeme Vám ušetriť na nápravách všetkých škôd.

Pomôžeme Vám ochrániť Vaše financie pri náprave škôd

V Slovenskej republike bol prijatý zákon o prevencii a náprave environmentálnych škôd. Tento zákon prináša novú zásadu – znečisťovateľ platí. To znamená, že pôvodca environmentálnej škody je za ňu aj finančne zodpovedný.

Čo je environmentálna škoda?

Environmentálna škoda znamená závažné nepriaznivé ekologické alebo chemické účinky na vode, pôde a chránených druhoch a chránených biotopoch európskeho významu.

Individuálny prístup

Ponúkame Vám aj profesionálny servis a poradenstvo.

Riešenie šité na mieru

Vždy prispôsobujeme výber poistného plánu Vašej situácii a možnostiam.

Predídte zbytočným nákladom pri hrozbe environmentálnej škody

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu kryje náklady vynaložené prevádzkovateľom na predchádzanie bezprostrednej hrozby vzniku environmentálnej škody ako aj na nápravu už spôsobenej environmentálnej škody. 

Na čo všetko sa vzťahuje poistné krytie tohto poistenia?

Poistné krytie sa vzťahuje nielen na ovzdušie, vodu, pôdu a na chránené druhy a biotopy európskeho významu, ale aj na chránené druhy a biotopy v rámci SR. 

.

100% ochrana Vašej zodpovednosti

Upozorníme Vás na všetko, na čo si máte dať pozor.

Chceli by ste sa ešte na niečo spýtať?

Radi Vám odpovieme na akúkoľvek Vašu otázku a požiadavku.

Čo všetko je poistené v nákladoch?

Poistné krytie sa vzťahuje nielen na ovzdušie, vodu, pôdu a na chránené druhy a biotopy európskeho významu, ale aj na chránené druhy a biotopy v rámci SR. 

.

Preventívne opatrenia

V prípade, ak environmentálna škoda ešte nevznikla, ale hrozí, že bezprostredne nastane. Prevádzkovateľ musí vykonať nevyhnutné preventívne opatrenia na odvrátenie environmentálnej škody.

Nápravné opatrenia

V prípade znečistenia vody, pôdy, chránených druhov a chránených biotopov. Prevádzkovateľ musí vykonať opatrenia, aby obnovil znečistené prírodné zdroje do základného stavu.

Technické náklady

Náklady spojené, napr. s právnymi službami, znaleckými posudkami, havarijnými komisármi, atď.

Detailne pre Vás porovnávame všetky možnosti

Porovnávačov cien je plný internet, no takých, ktoré neustále porovnávajú meniace sa hodnoty poistení je už menej. Rovnako poistnú udalosť a riešenie akýchkoľvek problémov internet za Vás sám nevyrieši, ale tí, ktorí s tým robia na dennej báze, áno.

Ďalšie produkty:

úvery, poistenie & investície

Poistenie občianskej zodpovednosti za škodu

Zobraziť viac

úvery, poistenie & investície

Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania

Zobraziť viac

úvery, poistenie & investície

Poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľov

Zobraziť viac

úvery, poistenie & investície

Poistenie profesijnej zodpovednosti

Zobraziť viac

úvery, poistenie & investície

Poistenie zodpovednosti cestného prepravcu

Zobraziť viac