Finančné sprostredkovanie na Slovensku dnes a zajtra. Spolupracovať s FINPO MB, sa oplatí!

Kariéra

Na Slovensku je podľa zdroja z NBS 408 samostatných finančných agentov (SFA). S jedným sektorom je len 263 SFA, čo je až 64 %. Iba 33 SFA (8 %) je komplexných, zastrešujúcich všetkých šesť sektorov. Finančných sprostredkovateľov celkom (SFA, PFA, VFA) je viac ako 23-tisíc. Budúcnosťou finančného sprostredkovania je digitalizácia, komplexné služby a kvalitný servis – jedným slovom profesionalizácia.

Keď bola pred 20 rokmi konkurencia vo vašom meste, dnes si k nej pridajte minimálne celé Slovensko. Vďaka novým technológiám, zmluvám na diaľku sa dnes vie sprostredkovateľ stretnúť s klientom online, uzatvoriť s ním zmluvu a riešiť mu servis, aj keď sú od seba 500 km ďaleko. Samotný klient sa zmenil, má viac informácií aj vďaka internetu. 

A preto dnes nestačí, aby ste boli dobrý. Musíte byť výborný! Ak nebudete, klient vás skôr či neskôr môže opustiť. Okrem toho by ste mali mať komplexné služby v portfóliu, lebo ak niečo klientovi nebudete vedieť vyriešiť, nájde si neskôr niekoho, kto to dokáže a k nemu potom prenesie aj to, čo predtým riešil u vás. Ak ste v MLM štruktúre, musíte sa o svoju odmenu rozdeliť v niektorých firmách aj s päť a viac manažérmi. Pričom je to často tak, že jeden sa vám skutočne venuje a ostatní sa vezú. Niekedy ani neviete, kto všetko bol zaplatený z vášho výkonu.

Aký potenciál máte v MLM, keď väčšina je v MLM? Posúvať sa v kariérnych rebríčkoch alebo kupčiť, vyjednávať si pozíciu v novej firme u nového makléra? A ak ste manažérom, alebo ním chcete byť, čo ponúkate? Zaraďte sa na stupeň 1 a budujte si kariéru. V preklade, robte za nízku províziu a možno sa chytíte a budete zarábať po 5 – 10 rokoch to, čo niekde môžete mať hneď.

Takto to v mnohých prípadoch je a otvorene je potrebné povedať, že potom sprostredkovatelia riešia produkty klientom tam, kde dostanú viac, a nie ich ciele a potreby. Krásnym príkladom sú hypotéky. Koľko klientov má dlhé fixácie úveru s nízkou úrokovou sadzbou okolo 1 %? Koho je to vizitka, že drvivej väčšine klientov sa skončí fixácia v najbližších troch rokoch? 

Čo takto robiť to inak ako väčšina?

Partnerský prístup nie je u nás vo FINPO MB, s. r. o., iba fráza, my skutočne máme zladenú spoluprácu na všetky strany partnersky. Zverejňujeme všetky podpísané zmluvy, dodatky s finančnými aj nefinančnými inštitúciami, ktorých produkty sprostredkovávame spoločne s PFA. Každý vie, čo príde k nám na účet, a potom veľmi jednoduchým a spravodlivým kľúčom rozdeľujeme provízie a všetci si ich veľmi jednoducho vedia prepočítať a skontrolovať. 

Žiadne bodovacie schémy, kariérne rebríčky a podobne. U nás musí byť najlepšie zaplatený ten, kto sa stará o klienta, preto 70 % z toho, čo príde na účet k nám za uzatvorenú zmluvu, patrí jemu. Manažérom prerozdeľujeme 20 %. Budujeme agentúrny systém, kde manažér má zaplatené za svojich priamych PFA, o ktorých sa stará. Ak sa jeho PFA chce starať o svojich, tak ten dostane za svojich zaplatené. Takto zabezpečíme, že sa provízia nerozbije medzi 5 – 10 ďalších ľudí. 

Hovoríme o všetkých províziách – základných, následných, bonusových, mimoriadnych aj objemových. Neexistuje jeden cent, ktorý by sa nerozdelil týmto kľúčom medzi tých, ktorí sa oň pričinili. A ak rastieme a získavame bonusové, mimoriadne a objemové provízie, tak sme to dosiahli spoločným výkonom a každý dostane aj z týchto odmien svoj podiel, presne podľa vopred známeho kľúča 70-20.

Okrem toho sa každý náš partner môže zviditeľniť na našej webovej stránke www.finpomb.sk. Spolupracujeme so špičkovou spoločnosťou na trhu v oblasti digitalizácie. Prostredníctvom Positive software, s. r. o., dokážeme zabezpečiť našim PFA a klientom finančné služby rýchlejšie ako v minulosti, pritom aj kvalitne ako vždy komplexne, aj s patričným servisom. Máme od nich špičkový softvér ICM2, zároveň online kalkulačku na poistné produkty, kde vieme nielen porovnať v krátkom čase cenu, ale aj hodnotu produktov, vieme hneď cez tento systém uzatvárať zmluvy s klientom, a to aj na diaľku. Zároveň máme od nich aj online potvrdzovanie záznamov o rokovaní a ostatných potrebných dokumentov. Najväčší benefit je prepojenie týchto systémov, čo šetrí čas a výrazne uľahčí prácu.

Sme komplexní, máme všetko potrebné v portfóliu produktov

Máme tu skvelú príležitosť pre tých, ktorí sa chcú postaviť na vlastné nohy a aj pre tých, ktorí vidia tak ako my, že vo finančnom sektore je priestor pre agentúrny systém, ktorý u nás preferujeme. Každý náš obchodný partner (PFA) vie dať rovnaké podmienky na spoluprácu komukoľvek, ako dávame my, čo sme tento systém vytvorili. Jasné a transparentné podmienky. A to je podľa nás ohromná podnikateľská príležitosť. Príležitosť pre tých, ktorí to vnímajú rovnako ako my. Profesionálne, čestne a transparentne.

PRIDAJTE SA K NÁM A STAŇTE SA NAŠÍM PARTNEROM!