Dlhodobá spolupráca s FINPO MB

Kariéra

,, Vážení kolegovia – finanční sprostredkovatelia,

ubehlo 15 rokov od začiatku mojej spolupráce so zakladateľmi spoločnosti FINPO MB a preto cítim, že je ten správny čas zhodnotiť udalosti a pripomenúť si hodnoty, ktoré nás a naše obchodné partnerstvo formujú. 

Už keď vznikala táto spoločnosť, vedel som, že s ňou chcem spolupracovať. A tešil som sa na to.

Tešil som sa, pretože som mal možnosť sledovať od počiatku zákulisie a nastavenia nielen samotnej firmy, ale aj podmienok pre partnerov. Teda poradcov a sprostredkovateľov.

No to najdôležitejšie, čo som mal možnosť vidieť, bola samotná vízia spoločnosti.

Vízia, vytvoriť čestnú, transparentnú a partnerskú spoločnosť. Vízia zlepšiť finančné poradenstvo a sprostredkovanie na Slovensku.

Motívom nebol len zisk a profit. Prostredie, v ktorom sú klienti či partneri číslami, alebo prostriedkom k dosiahnutiu zisku.

Vznikala tu firma, ktorá vedela, že keď bude ponúkať kvalitné produkty a poskytovať najlepšie služby, nemusí sa o ekonomiku starať.

A v tomto duchu nastavovali aj podmienky pre partnerov.

Nekompromisne odstraňovali nečestné nastavenia a praktiky, ktoré mnohé firmy dodnes používajú.

Jedno zo základných nastavení bolo odstránenie niekoľkostupňového MLM systému. Vďaka tomu nemusí sprostredkovateľ živiť ďalších štyroch ľudí a peniaze zostávajú jemu. Vďaka tomu zarobí nielenže viac, no nemusí ponúkať predražené a nevýhodné finančné produkty. Čo znamená viac spokojných klientov, viac klientov a väčší príjem.

Podarilo sa. Nenájdete tam ľudí, ktorí robia svoju prácu len pre peniaze. Ktorí sa neustále naháňajú za províziami.

Nájdete tam poradcov, ktorí robia svoju prácu, pretože ich baví. Robia ju zodpovedne, čestne a pre klienta. A rovnako zodpovedne a čestne chcú byť aj odmenení.

Počas obdobia, za ktoré spolupracujem s FINPO MB, menila väčšina poradcov, ktorých poznám maklérsku firmu už dvakrát.

Prečo asi?
Hľadajú niečo iné, no menia iba odtieň toho, čo majú teraz.
Chcú zmenu, no urobia iba výmenu toho istého.

Alebo sa naháňajú za peniazmi a robia svoju prácu iba pre lóve. Potom je to v poriadku a má to pre nich tak byť.

Toto bolo pre mňa to podstatné. Dôvod, prečo som sa rozhodol spolupracovať ako sprostredkovateľ s FINPO MB. Sú tu však ešte dve veci pre mňa dôležité.

Sloboda a pasívny príjem tu nie sú prázdne slová. Je to životný „pracovný“ štýl. Zatiaľ som sa s tým nikde nestretol. A to som stretol veľa kolegov z iných firiem.

Sloboda.
Nemám nikoho, kto by nado mnou stál. Iba, že by som si to želal a vyžiadal. Nemám nikoho, kto by mi prikazoval, vyvolával mi, určoval, čo mám robiť. Nikto mi nehovorí, kde musím byť, čo a kedy musím robiť. Robím svoju prácu dobrovoľne. Zúčastňujem sa školení a vzdelávania, pretože chcem, nie pretože musím.

A v rovnakom duchu k tomu pristupujú aj vo firme.

Pasívny príjem.
Transparentnosť. Vidím každé euro, ktoré na firmu príde z mojej práce. A každé euro firma aj prerozdelí. O odmenách, ktoré FINPO MB posiela, kolegovia z iných firiem ani netušia, že existujú a že sú maklérskej firme vyplatené. Vo väčšine produktov sa nachádzajú následné provízie. Tie sú častokrát dôležitejšie, pretože umožňujú starostlivosť o klienta.

Kto by sa chcel každý mesiac znovu a znovu naháňať? Stáť každý mesiac prvého dňa na štartovacej čiare znovu a znovu. To je veľmi stresujúci spôsob práce a smutná predstava budúcnosti.

Na záver by som chcel odporučiť jednu vec. Ak ste teda sprostredkovateľ.
Ak človek hľadá zamestnanie, robí si prieskum. Vyhľadáva voľné pozície vo svojej pracovnej oblasti. Posiela desiatky životopisov a absolvuje tiež desiatky pohovorov. Zväčša si vyberá a porovnáva. Čo mi príde logické a inteligentné.

Vo finančnom svete sa tak ale nedeje. Sprostredkovatelia sú úplne uzavretí. Zrazu sa ocitnú v nejakej finančnej spoločnosti a bez informácii o trhu finančného sprostredkovania sa bijú do pŕs, že sú v najlepšej finančnej spoločnosti na Slovensku. Odmietajú kolegov v drese inej farby, ako by boli rasisti.
To už mi logické nepríde.

Stretnite sa s poradcami. S desiatkami poradcov z iných firiem. Vymeňte si skúsenosti. Pýtajte sa na firmu, nastavenie, stratégie, produkty. Sú to veľmi cenné stretnutia. Cennejšie ako akékoľvek školenie.

Časom zistíte, že stojíte nad trhom finančného sprostredkovania.
Tak ako dnes máte informácie o rôznych finančných produktoch, budete mať informácie o maklérskych firmách, sprostredkovateľoch, ich stratégiách a tiež ich produktoch.

A to vám neuveriteľne pomôže pri vašej práci.

Zostáva mi už len zaželať vám veľa úspechov. Osobných, ako aj pracovných.

S úctou,

váš kolega Eduard Svíčka „