Prečo my?

Zastrešujeme všetkých 6 sektorov finančného trhu

poistenie a zaistenie

kapitálový trh

doplnkové dôchodkové sporenie

prijímanie vkladov

poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov

starobné dôchodkové sporenie

NAVIAC, V PORTFÓLIU MÁME okrem týchto 6 sektorov aj:

drahé kovy

zdravotné poistenie

pôžičky a investície od ľudí k ľuďom

Ďalšie benefity