Poistenie enviromentálnej zodpovednosti

Čo všetko pokrýva poistenie enviromentálnej zodpovednosti a načo je dobré?

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu poskytuje poistné krytie v súvislosti s platnou legislatívou o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a náprave environmentálnych škôd.

V Slovenskej republike bol prijatý zákon o prevencii a náprave environmentálnych škôd.

Tento zákon prináša novú zásadu - znečisťovateľ platí. To znamená, že pôvodca environmentálnej škody je za ňu aj finančne zodpovedný.

Environmentálna škoda znamená závažné nepriaznivé ekologické alebo chemické účinky na vode, pôde a chránených druhoch a chránených biotopoch európskeho významu.

Bezprostredná hrozba vzniku environmentálnej škody je bezprostredná, neočakávaná, nepredvídateľná, náhodilá hrozba environmentálnej škody s dostatočnou pravdepodobnosťou vzniku v blízkej budúcnosti.

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu kryje náklady vynaložené prevádzkovateľom na predchádzanie bezprostrednej hrozby vzniku environmentálnej škody ako aj na nápravu už spôsobenej environmentálnej škody.

Poistné krytie sa vzťahuje nielen na ovzdušie, vodu, pôdu a na chránené druhy a biotopy európskeho významu, ale aj na chránené druhy a biotopy v rámci SR. Poistené sú náklady na:

Preventívne opatrenia - v prípade, ak environmentálna škoda ešte nevznikla, ale hrozí, že bezprostredne nastane. Prevádzkovateľ musí vykonať nevyhnuté preventívne opatrenia na odvrátenie environmentálnej škody.

Nápravné opatrenia – v prípade znečistenia vody, pôdy, chránených druhov a chránených biotopov. Prevádzkovateľ musí vykonať opatrenia, aby obnovil znečistené prírodné zdroje do základného stavu.

Technické náklady - náklady spojené, napr. s právnymi službami, znaleckými posudkami, havarijnými komisármi, atď.

Poistením zodpovednosti za environmentálnu škodu vy, ako prevádzkovateľ predchádzate vynaloženiu vlastných nákladov na odstránenie možných environmentálnych škôd spôsobených vašou činnosťou.

Čo je pre vás viac rozhodujúce pri výbere tohto druhu poistenia?

Výška poistného
Rýchla a kvalitná likvidácia poistnej udalosti
Kvalitný servis

V akej frekvencii zvyknete platiť poistné?

Štvrťročne
Polročne
Ročne

Žiadne poistenie zodpovednosti nie je také drahé, ako následky škôd, pri enviromentálnych škodách to platí viacnásobne.

Pravidelne porovnávame výhodnosť jednotlivých poistení

Získajte maximum výhod za Vaše peniaze

Náš tip

Riziko potenciálnej hrozby alebo žaloby je v súčasnej dobe veľmi reálne v podnikateľskom prostredí a môže vaše podnikanie narušiť, alebo zlikvidovať či už ste veľká, alebo malá spoločnosť. Tu by sme pred cenou poistenia, viac odporúčali hodnotu poistenia.

Jaroslav Moravús
Jaroslav Moravús

Súvisiace produkty

Súvisiace články

Praktické otázky o životnom poistení. Čo musíte vedieť pred podpisom zmluvy?

Životné poistenie nenahradí zdravie človeku ani človeka samotného. No je akýsi tlmič následných problémov, ktoré vzniknú v krízových situáciách. Peniaze sú v našom svete stále veľmi dôležité a keď sa vyskytnú tragické udalosti, často o to viac. Preto má životné poistenie stále svoje miesto. Nepotrebujete poistenie? Práve vtedy si ho uzatvorte! Hovorí sa, že peniaze nie sú všetko !

Čo potrebujete vedieť pred uzatvorením poistky?

Mať všetko ochránené za čo najnižšiu možnú cenu. Praktické želanie každého, kto sa rozhoduje pre poistenie nehnuteľnosti a domácnosti. Experti však radia, že hoci cena zohráva svoju moc, okrem nej sa treba u finančného agenta, alebo priamo v poisťovni, pýtať aj na ďalšie dôležité veci. Produkty verzus poistný balíček na mieru Poisťovňa má obvykle obmedzené možnosti. Nehovoríme o výške

Dobrá poistka kryje náhody a všetko, čo treba!

Akú poistku vlastne potrebujeme? Bežné poistné zmluvy sú komplikovanými dokumentmi. Málokto sa zaoberá čítaním podrobností a keď príde na lámanie chleba, často sa iba hádže vina. Očakávané poistné krytie je zrazu chiméra. Tomu sa dá zabrániť, ak si skutočne poistíte presne to, čo potrebujete, nie čo vám niekto nahovorí. A netreba zabúdať na nešťastné náhody. Dobrá poistka

Zostať či prestúpiť?

Blíži sa záver mesiaca september, a teda aj finálny termín možnosti prestúpiť do inej zdravotnej poisťovne. Miroslav Bobák z poisťovacej spoločnosti BRASCO svojim klientom odporúča Union zdravotnú poisťovňu. Prečo? Ten, kto situáciu sledoval v minulosti, postrehol, že z viacerých poisťovní nám zostali tri, čím sa pre nás výber podstatne „zjednodušil“. Zažil som nepríjemnú skúsenosť z