Pýtať sa oplatí, aby ste nedoplatili

Auto

V Hlohovci je teraz populárne vypaľovanie áut. Zahŕňa havarijné poistenie aj podpálenie vozidla?

„Áno aj nie. Budem presnejší: ako v ktorej poisťovni a ako pri ktorom produkte. Pri čítaní poistných podmienok sa vždy ako prvé pozriem na výluky. Ak nie je priamy útok na Vaše vozidlo, ale chytí sa horieť od toho vozidla, na ktoré bol útok smerovaný, tak vtedy to zvyčajne havarijná poistka pokrýva. Horšie je to s priamym útokom na vozidlo, tam škodu nepokrývajú všetky poisťovne.“

Mal som totálnu škodu na vozidle a poisťovňa mi zaplatila málo peňazí, pritom auto som musel mať poistené na novú cenu a plnenie v časovej cene. Ako mám postupovať, keď som nespokojný?

„Môžete sa odvolať, ak sa Vám zdá, že poisťovňa nepostupovala správne. Ak nemáte havarijnú poistku a uplatňujete si škodu z PZP vinníka, tak výmena dielov vám bude preplatená vždy v časovej cene a práca v plnej výške. Z havarijného poistenia je plnenie v novej cene, pokiaľ škoda nepresiahne určitú percentuálnu hranicu obecnej ceny vozidla (každá poisťovňa to nemá rovnako stanovené). Ak škoda presiahne obecnú cenu vozidla, je to totálna škoda a plnenie je v časovej cene, pretože oprava je nerentabilná. Dnes už existuje takzvané poistenie finančnej straty, kde si viete pokryť aj takúto škodu a dostanete doplatený rozdiel medzi tým, čo ste za auto zaplatili v čase kúpy a čo ste dostali ako plnenie z havarijného poistenia.“

Vytopil vás sused a chceli by ste od neho vymáhať škodu. Ako to funguje? Preplatí mi jeho poisťovňa škodu?

„Záleží, ako sa to stalo, čo bolo príčinou Vášho vytopenia. Ak mu vypadla z práčky hadica, tak plnenie ide z jeho poistenia zodpovednosti za škodu členov domácnosti. Ak ste však boli vytopení zo stúpačiek, tak takúto škodu treba riešiť z poistenia zodpovednosti z držby nehnuteľnosti. Otázka je, či sused poistenie má a ak áno, či aj so zodpovednosťou. A v prípade bytového domu, či je tam zahrnutá tzv. krížová zodpovednosť, ak je samozrejme poistený.“

Blížia sa mrazy, zima a s ňou zvykne prísť i pošmyknutie a zlomenina nohy na chodníku, ktorý je neposypaný, resp. neodhrnutý. Zaujímalo by ma, keď budem odcestovaný a niekto si pred mojím domom zlomí nohu, môže odo mňa vymáhať škodu?

„Samozrejme môže a závisí vždy od toho, kto je vlastník nehnuteľnosti a za stav chodníka zodpovedný – či je to súkromná osoba, mesto a podobne. Pre takéto prípady existuje tzv. poistenie zodpovednosti za škodu, ktorým sa dá vykryť škoda na živote, zdraví, ušlom zisku, alebo na majetku.“