Úver na krátko, sporenie na dlho?

Dôchodok Úver

V aktuálnej téme poradne sa dozviete, či sa oplatí zaviazať sa úverom na dlhšiu dobu a kam vkladať nasporené peniaze. na otázky odpovedá Miroslav Bobák, vrchný riaditeľ spoločnosti BRASCO EU, s.r.o.

Je lepšie mať úver z banky na 30 rokov, alebo na kratšiu dobu? Nepreplatím viac, čím dlhšie splácam?

Ak nemáte žiadny plán, ako na to, tak preplatíte. Či budete mať úver na 10, 20 alebo 30 rokov, aj tak budete prvú polovicu doby splácania platiť skôr úroky, menej istinu. V prípade, že sa úverom zaviažete na kratšiu dobu kvôli „vysokej“ preplatenosti, mesačnú splátku máte potom na hrane, že ledva dýchate. Podľa môjho názoru je lepšie splácať úver čo najdlhšiu dobu, aby ma splátka nezaťažovala a zvyšok usporených peňazí neminiem, ale správne uložím, čím mám zároveň rezervu (istotu pri nepriaznivých situáciách ako napríklad nezamestnanosť) a jednorázovo potom vkladám do istiny. S istotou dnes nemôžete rátať so žiadnym zamestnaním, dobrým zdravotným stavom, istí si môžete byť len sami sebou. Navyše, dnes už existujú aj úverové produkty, pri ktorých viete rýchlejšie splácať istinu a o to menej preplácate na úrokoch.

Kde je dnes dobré odkladať peniaze?

To závisí od stavu vašej peňaženky. Zamyslite sa v prvom rade nad tým, čo sa deje okolo vás. Peniaze sa tlačia vo veľkých množstvách bez nejakého krytia (majú teda stále nižšiu hodnotu) a pumpujú sa vo veľkom do problémových krajín. Veľa bánk má peniaze investované v štátnych dlhopisoch, čo bola niekedy bezpečná investícia. Ale aj štáty krachujú! Náš štát peniaze nemá a politikom sa veriť nedá. V prvom rade si ochráňte to, čo máte vytvorené (svoje úspory). Ak ich máte všetky uložené v hotovosti a je jedno kde, musíte počítať s ich znehodnotením a rizikom celkovej straty v prípade krachu meny (história už viackrát zažila podobný scenár). Držím sa zásady, že uloženie aj sporenie je najlepšie rozdeliť na trojo: krátkodobo s možnosťou okamžitého výberu bez viazanosti a pokiaľ možno bez poplatkov (určitá rezerva musí byť vždy dostupná). Potom strednodobo s vyhliadkou na ciele v horizonte 3 – 10 rokov. Takýmto cieľom môže byť napríklad mimoriadny vklad do istiny k výročiu fixácie úveru. A napokon dlhodobo s vyhliadkou na ciele v horizonte 10 a viac rokov – napríklad sporenie na dôchodok, pre deti a podobne. Nie je dobré mať všetko v hotovosti, čím mám na mysli bežné peňažné produkty, účty. Určite nič nepokazíte investíciou do majetku. Ak by peniaze stratili úplne svoju hodnotu, majetok ju nestratí. Pozor však na likviditu.